Meetings No 37
Ledare
Bara början
Politiskt Forum 2011 har målet att en politiker står på scenen.
Cover Story
Sebastien Tondeur
Möten är så mycket mer än logistik.
Årets mötes- och eventplanerare 2010
Hurra – vi vann!
Magnus Sallbring & Dr Gunnar Öhlén.
Psykologiska Mötesplatser
Sanning eller konsekvens
Hur människans möten kan leda till det ena eller det andra.
Omvärldsanalys
Framgångar
Oracle Open Worlds inställning till ett hållbart event.
DMC
Är du en wannabe DMC?
det finns alldeles för många DMCer som har på tok för låg kunskap.
Per Hörberg
Mai pen rai
Mötesuppror
Radar
IMEX 2010
Tillväxt och återhämtning
Robin Sharma
The Brilliance of Diversity
When you really think about it, it’s the people who see the world through a different set of lenses that actually serve to stretch your thinking and provoke new understanding (and provoke they do).
Hjärnkoll
Peter Gärdenfors
Dialogen skapar ett direkt möte mellan två människors inre världar.
MPI
Nätverk för mötes- och eventutbildningar
ger undervisningen ytterligare en kanal till mötesindustrin.
Roger Kellerman
Meetings@TUR
Return on Involvement = ROI²
platsannonser
Akademikonferens
söker Projektkoordinator till kontoret i Solna.
nyheter
mat och möten
Unik middagsupplevelse i 3D
kommer till At Six i Stockholm
möten är affärer
Zoo och Bakken tar upp kampen
med Tivoli för att locka större publik.
möten är affärer
Jehovas Vittnen
återvänder till Sundsvall.
förädla och förflytta kunskap
Hela Europas
outdoor-industri till Skåne.
hotellnytt
Clarion Hotel Örebro
åter i topp på TripAdvisors prestigefyllda lista.
svenska möten
Nu digitaliseras
mötesbokningar.
hotellnytt
Hotel Hellstens Glashus
firar 1-års jubileum.
flygnytt
Skellefteå Airport
får chartertrafik till Thailand.
Swedish Lapland
Skellefteå Airport
får pris som Årets Möjliggörare.
på nytt uppdrag
Stellan Eriksson
ny ekonomichef på MCI.
Länkar
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo

Warning: getimagesize(images/images_issues/mi37/sebastien05.jpg): failed to open stream: Filen eller katalogen finns inte in /home/u/u0480172/meetingsinternational.com/www/articles.php on line 48
Sebastien Tondeur

Sedan årsskiftet är Sebastien Tondeur, 34, vd för MCI Group, en verksamhet som utvecklats från ett lokalt småföretag till ett globalt tillväxtbolag. Rörelsen hans far startade för drygt tjugo år sedan är idag en internationell organisatör när det gäller företags- och organisationsmöten och evenemang. När Sebastien Tondeur kom in i företaget för tolv år sedan var de 30 anställda. Idag arbetar över 850 personer på tjugo kontor världen över, varav några medarbetare återfinns i Stockholm och Göteborg. Förra året omsatte MCI Group cirka 2,2 miljarder kronor.

Sebastien Tondeurs karriär som chef började för sju år sedan som vd för corporate division på huvudkontoret i Genève med ansvar för strategisk planering, fusioner och förvärv, strategic ­meetings management, marknadsfrågor och key account management. Han har en MBA och är utbildad i företagsfinanisering och internationella affärer på olika amerikanska universitet. De frågor som ligger honom närmast hjärtat är att producera ännu högre kvalitet på företagets åtaganden, strategic meetings management, företagsfinansiering för fortsatt utveckling, teknikutveckling och entreprenörskapets möjligheter. Han syns ofta i internationella sammanhang som talare, och pratar bland annat om fusioner och förvärv, inköpsstrategier och trender i mötesindustrin.

Nu ska Sebastien Tondeur fortsätta att utveckla företaget. Han säger att han inte bara ska vara framgångsrik i sitt ledarskap utan även se till att verksamheten fortsätter att växa gynnsamt. En insikt som växer samman med förståelsen att kunna motivera och belöna viktiga medarbetare och generera möjligheter för dem att växa som människor. Eller som han också säger: ”Det mänskliga kapitalet är nyckeln till framtiden.”

I mars var Sebastien Tondeur en av talarna på Politiskt Forum under Meetings@TUR som tidningen Meetings International genomförde tillsammans med TUR-mässan. Vid det tillfället personifierade Sebastien Tondeur också den generationsväxling som innebär att sjuttiotalisterna långsamt tar över efter fyrtiotalisterna. Hur tänker en ung vd för ett internationellt expanderande företag, vilka frågor ser han som de viktigaste i den globala mötesindustrins utveckling?

– En stor sak nu för både köpare och leverantörer är att verkligen förstå och utveckla ett mötes och/eller events innehåll. Att inse hela omfattningen av vad mötets innehåll egentligen är, att förstå själen i mötet och att kunna förmedla den själen till deltagarna för att skapa resultat som är bra för företaget, organisationen eller föreningen både kort- och långsiktigt.

Han poängterar hur angeläget det är med en klar inriktning mot den ekonomiska aspekten, och att ha ett tydligt return on investment-perspektiv. Det spelar ingen roll om det handlar om ett kvartalsbudgetmöte för tio deltagare eller en kickoff för tusen personer. Mötets innehåll och upplägg är det som ska styra vilket resultat du får av mötet, och det är därför innehållet är så centralt i ditt sätt att arbeta. När du vet vilken sorts möte som ska genomföras måste du förbereda innehållet, och du måste kommunicera med de som ska delta. Det kan låta som en självklarhet, men Sebastien Tondeurs erfarenhet är att just innehållet går förlorat alldeles för ofta.

– Ibland kan inte de som verkligen borde vara med på ett möte delta. Det vill säga de personer som genom sin närvaro skulle vara med och skapa innehållet i mötet. Att prata om ett mötes ROI handlar inte bara om pengar utan även om andra sätt att se på mötets resultat. Som jag ser det är nyckelfrågan idag att skaffa sig en innehållsstrategi. Information är makt och en strategi för innehållet ökar mötets värde och det är en mycket, mycket viktig aspekt.

Strategic meetings management, SMM, är en annan aktuell fråga för mötes- och eventindustrin. Här tror Sebastien Tondeur att företag, organisationer och föreningar måste omstrukturera sin upphandlingsprocess när det gäller möten. Det är som i reklambranschen, menar han.

– Det finns strategiplanerare i reklambranschen, men alldeles för få företagsledare ser på möten som ett strategiskt verktyg. De borde börja se på sina möten holistiskt, i ett helhetssammanhang. Min uppfattning är att man ska se på sina mötesinvesteringar precis som på sina reklamsatsningar. Företag måste ha eller skaffa sig en helhetssyn eller skapa en strategi för sina möten. Ett strategiskt meetings management-tänk, helt enkelt.

Som exempel nämner han att det märkligt nog fortfarande finns företag som byter eventbyrå varje gång de ska genomföra sina aktiviteter oavsett om de är interna eller externa. Där finns en uppenbar risk: I jakten på nya idéer förloras kontinuitet och ROI-tänket uteblir. Men inom organisationsvärlden är det inte mycket bättre. Det finns föreningar som använder olika mötesplanerare varenda gång organisationen ska förbereda ett möte. Här finns en förlorad möjlighet till förbättringar i produktivitet eftersom det är så enkelt att när man arbetar med en professionell event- eller kommunikationsbyrå blir det andra genomförandet snabbare och billigare.

– Naturligtvis menar jag inte att man aldrig ska byta byrå, men man bör definitivt tänka mer strategiskt och långsiktigt. Du kan förbättra och utveckla värdet på dina möten genom att använda strategic ­meetings management som verktyg.

Sebastien Tondeur pekar på att i ett vidare och internationellt perspektiv när det handlar om utmaningen med strategic meetings managment, är det svårt att hitta bra exempel eftersom det finns så få globala aktörer att studera.

– Jag skulle vilja säga att MCI av idag nästan är en sådan spelare. Vill du skapa SMM för ett stort företag måste du ha kontor i flera länder för att kunna leverera, och det har vi. Exempelvis har läkemedelsföretaget Novo Nordisk påbörjat det stora arbetet med strategic meetings management. När stora reklam­byrågrupper vinner globala budgetar har de kontor på alla de destinationer där kampanjen ska köras lokalt. En coca-cola-kampanj i Spanien är lite annorlunda än en kampanj för samma produkt i Italien, Kina, Japan eller Frankrike, men den följer fortfarande den globala varumärkesboken.

På nationell nivå inom MCI Group ser det lite annorlunda ut, här går utvecklingen av strategic meetings management i rätt riktning, tycker Sebastien Tondeur och tillägger att de har en del mogna projekt på flera av sina kontor. I varje sådan stad har MCI vanligtvis två, tre konkurrenter och ibland vinner MCI uppdraget, ibland inte.

– Det handlar oftast om att ha samma värderingar om uppdragets inriktning och utformning för att just vi ska få uppdraget.

Internationellt är MCI Group sedan länge känt för att arbeta med benchmarking och att företagets medarbetare ska synas i varierande sammanhang i mötes- och eventindustrin. Det har visat sig vara en väldigt framgångsrik strategi.

– Vi tror inte särskilt mycket på att traditionell annonsering. Vi tror på mötesplatser och investerar mycket i affärsresor för att träffa kunder och presumtiva kunder. Vi är med på kongresser och konferenser, vi är alltid villiga att vara talare på events, mässor och andra mötesplatser där vi får berätta om oss och bjuda på våra kunskaper. Vi är med aktivt i globala nätverk som exempelvis MPI, ICCA och Site. Vi träffar åtskilliga människor, det är så vi håller pulsen på mötesindustrin. Sedan finns det naturligtvis tidskrifter som publicerar angelägna artiklar som vi gärna läser. I vissa länder finns det nationella organ som ägnar sig åt forskning också inom vår industri, och genom att träffa dem i olika sammanhang får vi vara med och dela den kunskapen med deras ledare.

I det strategiska tänket ingår att MCIs medarbetare ska ta på sig ledarrollen i mötes- och eventindustrins skiftande organisationer. Styrelseplatser, gärna ordförandeskap, är något de eftersträvar. När ­Sebastien Tondeur utnämndes till ledamot av the Executive Committee of the MPI International Board of Directors för några år sedan, hade hans pappa Roger Tondeur samma uppdrag fast flera år tidigare.

För att utveckla mötes- och eventindustrin ytterligare vill Sebastien Tondeur se fler människor med en bakgrund från affärsvärlden och HR. Han förutspår att mötesindustrin går igenom samma utveckling som annons- och reklambyråerna gjorde under 1980- och 1990-talen. Det blir en starkare konsolidering i världen även i mötesindustrin och kanske fem, sex stora aktörer kvar när konsolideringsfasen är genomgången. Han hoppas och tror att MCI ska vara en av de spelarna.

Vad som händer i reklamvärlden följer han väldigt nära, och levererar en kort historisk dragning om hur det var på sjuttiotalet när de första reklambyråerna började prata om varumärken och hur varumärkes- och kommunikationsbyråer uppstod. Engagerat berättar han om bröderna Saatchi och Saatchi vilka byggde upp ett internationellt nätverk som idag består av 140 kontor i 80 länder med över 6 500 medarbetare.

– Man kan säga att när eventindustrin föddes kunde man fortfarande prata om Saatchi och Saatchi utan att bli betraktad som en dinosaurie. Människor känner kanske inte till historien om deras betydelse idag, men många känner igen namnet när jag berättar om dem.

Därefter, på åttiotalet, uppstod en sorts konsolidering i reklambranschen. De allt större reklambyrågrupperna började växa fram som nätverk över jorden. Målet var enkelt – att hjälpa globala varumärken på alla platser och där de vill arbeta med sina kampanjer. På nittiotalet ville reklambyråföretagen expandera och började integrera sitt utbud med nya arbetsområden som PR, reklamfilm och lite senare även en digital division för internet för att få mer av budgeten, eftersom de redan hade relationerna med marknadsavdelningarna så att de kunde sälja mer till samma uppdragsgivare.

– På den tiden befann sig mötes­industrin på 1.0-nivån i världen. Mötesindustrin 2.0 idag – och för oss – är inne i en konsolideringsfas. Nu bildas grupper inte bara genom MCI utan även med andra varumärken. Flera av våra konkurrenter kommer att arbeta för företaget X som säger ”okej, du gör ett bra jobb, nu får du ta hand om min franska affärsverksamhet eller min tyska, kinesiska eller japanska business”.

Sebastien Tondeur berättar vidare att de arbetar på att få göra möten för allt större organisationer och på betydligt fler marknader eftersom MCI redan finns där, och på så vis fortsätter konsolideringen. Det är inte konstigare än att hotellkedjor köps upp och integreras med andra varumärken, menar han och drar paralleller till hur det ser ut inom exempelvis konsultverksamhet, i resebranschen med exempel som Carlson Wagonlit, eller American Express i den globala verksamheten. Efter konsolideringsfasen blir det några få stora varumärken i nästan alla industrier, och Sebastien Tondeur tror att utvecklingen ser likadan ut i mötesindustrin med på sikt fyra, kanske fem, sex internationella varumärken.

MCI är ett globalt varumärke och visionen är att fortsätta växa. Sebastien Tondeur understryker hur noga de följer reklam­branschens utveckling till världsomfattande varumärken, och säger att MCI tidigt insåg att de måste ha kontor i landet där de ska arbeta för kunden. Förhoppningen är att vara lika starka på varje marknad där de ska vara.

– Visionen är att finnas i alla länder för att verkligen kunna arbeta med strategic meetings management globalt för våra kunder. Version 1.0 av MCI var det enskilda företaget under ganska många år. Version 2.0 är konsolideringsfasen där vi fortfarande befinner oss. I version 3.0 utvecklar vi sannolikt mötets innehåll och våra kunder. I reklamvärlden lägger de till tjänster som PR också digitalt, för vår del ska vi bli bredare och djupare när det handlar om möten.

Sebastien Tondeur säger vidare att det inte bara handlar om att lösa kundens logistikfrågor. Som företag ska de också addera värdefulla komponenter till köparens helhetsupplevelse av mötet, vara bäst på destinationskunskap, utveckling av mötets innehåll, utbilda arrangörer och deltagare, utveckla sociala program, lösa distributionsproblem, skapa hela produktioner inklusive byggandet av scener, för att ta några exempel.

– Vi ska utveckla våra kunders plats på marknaden och naturligtvis också digitalt. Nu måste vi arbeta ännu mer med digitala medier som också bör integreras för att garantera innehåll och kvalitet. Vi ska se till att säkra att MCI 3.0 är det företag som levererar innehåll och kvalitetssäkrar våra kunders möten.

I en struktureringsfas som den mötesindustrin genomgår, uppstår ofta luckor och enligt Sebastien Tondeur ”finns det två stora luckor”. Det handlar om bristen på utbildning och att budgetkunskapen är alldeles för låg eftersom den inte har definierats och preciserats tillräckligt. Han efterlyser en utbildningsplattform för mötesindustrin, gärna en Mötesakademi. ”Vi behöver ett forum där vi pratar om vad som saknas utbildningsmässigt i vår industri.”

En annan fråga av avgörande betydelse är mötesindustrins ekonomiska påverkan i samhället.

– Vi måste mäta den ekonomiska effekten av mötesindustrin i världen. Om vi inte mäter vår industris ekonomiska inverkan räknas den inte. Här har politiker sannolikt ett visst inflytande, men med dem ska man vara lite försiktig så att det inte blir som när senator John Terry från Massachusetts sa att möten handlar om att ha roligt varpå han skapade hela det amerikanska mötesproblemet av idag.

– Events är ett affärsverktyg, och det är vad vi behöver för att komma ut på marknaden och göra det vi lovat våra uppdragsgivare. Visst, vi älskar att skratta och ha kul, vi bör verkligen äta… men det betyder inte att vi inte arbetar. Vi måste jobba på bilden av hur mötesindustrin upplevs, det är ett pr-jobb och handlar om utbildning, ekonomisk impact och att skapa en image.

I MCI är sociala medier ett strategiskt verktyg, och företaget har en tydlig plan när det gäller kommunikation och marknadsföring, huvudsakligen inom organisations- och föreningsområdet. Företaget är aktivt i alla sociala medier även på ett globalt plan. De skapar inte egna diskussioner, men är en del av samtalet, något som Sebastien Tondeur säger är absolut nödvändigt.

– Vi använder sociala medier för att skapa en plattform för dem som behöver dela just den plattformen. Vad är det man säger om sociala medier? ”Du får inte delta i en konversation därför att våra regler inte tillåter det.” Men då är du kvar på sidlinjen. Det är återigen en fråga om att ha tillräckliga kunskaper. Vi är aktiva, men sköter inte diskussionerna. Vi vill vara en del av samtalet, eftersom det ger oss nya insikter och kunskaper. Det är en avgörande strategifråga för oss. Om du inte är med i diskussionen saknar du delar av den. Idag sker dialogen i exempelvis tryckta medier, via online media, på möten, kongresser och konferenser… Det är möten ansikte mot ansikte, men också i den sociala medievärlden. Det händer mycket samtidigt och överallt. Det handlar om att dela med sig av innehåll och idéer, i den miljön måste vi finnas.

Sebastien Tondeur föreläser gärna, träffar många studenter och andra unga ledare på väg att etablera sig i mötes- och eventindustrin. Han menar att vill man skapa en lärande miljö är det ett arbete som pågår dagligen och genom hela livet. Man måste forma en ständigt pågående inlärningsmiljö omkring sig själv. Som exempel nämner han att man ska ha koll på ett par facktidningar i industrin, även de internationella, man ska delta i konferenser och kongresser, vara aktiv i nätverk med människor från olika åldersgrupper, bakgrunder och kulturer.

– Det är ganska enkelt och logiskt. Jag har en presentation som heter ”Håll fingrarna på pulsen” och det är precis vad du behöver göra. Tänk dig att du kan höra hjärtslagen i mötesindustrin i varje ögonblick. Det är det enda sättet att få veta vad som på gång. Har du visioner om vad du vill göra? Vad du vill bli? Hur och med vem kan du tala om framtiden? Du måste också identifiera pågående trender. Det handlar helt enkelt om att skapa en så fullständig actionplan för din framtid som möjligt.

Identifiera och bestäm vad som kan vara din passion i mötes- och eventindustrin, uppmanar han. Gå med i något eller några av de nätverk som existerar, det gäller även studenter. Att använda nätverk på ett smart sätt är ett enkelt sätt att snabbt skaffa sig kunskap om både människor och marknad. Din blivande chef kanske är med i det nätverket. Kanske hittar du din framtida kollega som du kan starta ett företag tillsammans med. Glöm inte alla de möjligheter som erbjuds på mötesplatser som mässorna inom mötes- och eventindustrin. De kontakter du knyter där kan leda till ett du hittar ett arbete, om det är det du vill ha.

Hur mötes- och eventindustrin utvecklas är en fråga som intresserar Sebastien Tondeur. På frågan hur han tror att mötesindustrin 5.0 ser ut kommer svaret snabbt:

– Det blir en blandning mellan den virtuella världen och personliga möten. Jag tror på att träffas live, men att i vissa avseenden lägga till virtuella möten. Du kan göra mötet mer beständigt och på så vis säkrare garantera ett långsiktigt resultat. I 5.0-versionen tas mötet till väsentligt djupare nivåer.