Meetings No 55
Intro
Strategisk mötesutveckling
Skåne lyfter upp möten på agendan i regionledningen.
Cover Story
Jan Lundgren, pianist
Improvisation är som ett språk med många nyanser.
Psykologiska Möten
Igår möttes vi på andra sätt
Hans Gordon: När man ser sig omkring är det mesta något annat.
Radar
Imex
Över 100 seminarier, interaktiva workshops och ”camp-fires”.
Samarbete
Ali Kazemi, professor
Forskning ska komma samhället till nytta.
Intermission
Boken Lunch with the FT
Ett urval av 52 klassiska intervjuer. Läs och njut.
Wildhuss
Mötets roll i finansiell kommunikation
Rikard Wildhuss om möteskommunikation.
Sharma
10 Quotes That Changed My Life
Robin Sharma berättar vilka de är.
Radar
Association Day
Imex höjer kunskapsnivån på seminarier och utbildningar.
Event
De lågt hängande frukterna är plockade
Möten och event är inga självspelande pianon.
Hjärnkoll
Aram Seddigh, Stressforskningsinstitutet
Sambanden mellan olika kontorstyper och hälsa.
Kellerman
Det tredje steget
Varför saknar Sverige utbildning i …
platsannonser
nyheter
viktiga möten
Klimatförändringar ger stora effekter för Östersjön
– lokala åtgärder och samarbete nödvändigt.
stora möten
Ytterligare ett fullspäckat år
på Karlstad CCC.
Omvärldsanalys
Resandet i världen
ökade kraftigt under 2017.
Jubileum
Svenska Mässan
fyller 100 år.
på nytt uppdrag
Didier Scaillet
ny vd för SITE och SITE Foundation.
forskning skapar möten som skapar kunskap
Mittuniversitetet
blir partner i Treesearch.
på nytt uppdrag
Maria Larsson
ny CFO för AccorHotels Europa.
Hållbarhet
Så kan transporter flyttas
från lastbil till tåg.
möten skapar event event skapar möten
Mötesforum kring evenemangssäkerhet
till Halmstad.
Framtiden inbokad
Första kongressen värvad
SeaU i Helsingborg.
Länkar
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo

Warning: getimagesize(images/images_issues/mi55/columnist-rikard-wildhuss.jpg): failed to open stream: Filen eller katalogen finns inte in /home/u/u0480172/meetingsinternational.com/www/articles.php on line 48
Mötets roll i finansiell kommunikation

”Folk utan humor har jag svårt att ta på allvar”

Tage Danielsson

Finansiell kommunikation handlar om att säkerställa att organisationen värderas utifrån relevant och korrekt information. Den ska vara tydlig, trovärdig och baseras på fakta och riktas till rätt mottagare. Dessa krav har skapat en tradition av stelbent, strikt och seriös information som sällan genererar någon kommunikation. Men det finns de som vågar och det finns verktyg för att nå kommunikation även när regler och ramar påverkar agerandet.

Det är inte dialog och kommunikation man i första hand tänker på när man vill beskriva hur företag och organisationer vill sprida kunskap om sin ekonomiska utveckling. Börsreglerna om hur aktiepåverkande information ska ges har utan tvekan påverkat företagens agerande. Men de har börjat inse att man har mycket att tjäna på att istället för information skapa kommunikation även kring finansiella frågor.

På samma sätt som synen på marknadskommunikation har ändrats har även synen på investerarrelationer förändrats genom åren. Även här är man numera medveten om värdet av att bygga långsiktiga relationer, ge målgruppen kunskap och kommunicera på ett trovärdigt sätt. Investerarvård och samspel är fokus för kommunikationen.

Verka men inte synas Här dyker det upp en intressant paradox. I all marknadskommunikation är målet att kontakterna och mötenas innehåll samt genomförande ska påverka bilden av varumärket. De som arbetar med investerarrelationen väljer ofta bort den möjligheten. Man verkar göra allt för att innehåll och genomförande ska anpassas efter det varumärke och den upplevelse man tror att målgruppen önskar sig – inte vad avsändarföretaget vill förmedla.

Den motsägelsefulla profilen blir särskilt tydlig när företagen genomför sina kapitalmarknadsdagar, financial hearings eller årsstämmor på Grand Hôtel eller Operaterrassen. Anledningen är att ”det ska vara lätt att ta sig dit för målgruppen”, som någon uttryckte det. Tänk bara tanken att Clas Ohlson skulle genomföra sin årsstämma på Grand Hôtel, två varumärken laddade med helt olika värden.

Jag tycker att marknadskommunikatörerna har förstått kopplingen till varumärket, men att de ofta missar i den finansiella kommunikationen. Det är svårt att förstå tanken bakom kapitalmarknadsdagar där deltagarna år efter år får möta vd:n och finanschefen, vilka klädda i mörk kostym, vit skjorta och röd slips visar powerpoint-bilder, drar fram roll-upen och levererar samma historia som de inbjudna sett på samma ställe från andra företags representanter med samma innehåll och genomförande de senaste 15 åren.

Det enda som ger variation är att någon verkställande direktör inte är en bra föredragshållare, någon annan är lysande, någon är knackig på engelska och en fjärde förberedde sig uppenbarligen först samma dag. Vad får ni då för genomslag kring just ert budskap?

Axfoods dåvarande vd Mats Jansson bjöd ofta in analytiker, investerare och journalister till köket på koncernens huvudkontor för att informera om kvartalsrapporten. Genom valet av plats och de förfriskningar som serverades ville han betona att företaget är ett livsmedelsbolag. Inte oväntat blev den efterföljande frågestunden avslappnad och informell i det ganska trånga köket.

Mötets roll för finansiell kommunikation Men det börjar hända saker. Allt fler företag inser mötets betydelse och vågar göra lite nytt. Johan Andersson Melbi, tidigare ansvarig för investerarrelationer, bland annat på det börsnoterade företaget SCA, säger så här:

”En stor del av vårt uppdrag handlar om att bygga personliga relationer med investerare och analytiker. Det gör vi oftast genom personliga möten där företagsledningen träffar förvaltarna på tu man hand. Då kan förvaltaren få en mer personlig diskussion om företaget och få en känsla för ledningens engagemang och kunskap. Det personliga mötet är också ofta en förutsättning för att en förvaltare ska investera i företagets aktier.”

Investor kritiseras ofta i medier för sin bristande transparens och sparsmakade kommunikation om sin nya strategi för investeringar. Bland annat har det påpekats att det ibland gått sex år mellan kapitalmarknadsdagarna. Att media över huvud taget gör denna analys och drar dessa slutsatser låter oss ana en ny trend, att kommunikation blir allt viktigare även inom den finansiella sektorn.

Vågar vi ta ett litet steg till? Vågar jag föreslå att finansiell information måste omfattas av möteskommunikationens krav på att man är noga med innehåll, deltagare, frekvens och genomförande?

Annica Strahner, seniorkonsult på Springtime med mångårig erfarenhet av strategiska IR-frågor, menar att företagsledningar underskattar värdet av att möta analytiker och investerare: ”På annat sätt kan man inte förklara varför de låter det gå flera år mellan företagets kapitalmarknadsdagar. Istället för att se nyttan fokuserar de på kostnader och tid för förberedelser och genomförande.”

Struktur för återkommande möten När ni en gång om året ser över företagets möten med investerare och analytiker använder ni metaforen forsen–stranden–berget. I forsen sker inga planerade möten mer än de som gäller akuta ärenden. Det kanske händer något extraordinärt i verksamheten som behöver kommuniceras. Det gäller kanske ett informationsmöte med en intresserad institutionell investerare.

På stranden måste möten vara systematiska och medvetna för att få önskad effekt. Det är här ni ska kommunicera hur bolaget går och med det senaste kvartalet som utgångspunkt. Det är här ni rapporterar och besvarar frågor om forsen. Typiska stranden-möten är delårsrapporter.

Berget-möten kan vara årsstämman eller den årliga kapitalmarknadsdagen. För den finansiella kommunikationen är detta årets viktigaste möten. Formerna är som vi tidigare beskrivit formella och förutsägbara, men skulle ni kunna göra något mer? Eller ska ni genomföra road shows för att kunna ta ut svängarna? Min övertygelse är att detta är bra tillfällen som ges för att skapa kommunikation. Och att dessa tillfällen ska finnas med i möteskommunikationen, genomtänkta med tydliga avsikter och mål.

Bra frågor att ställa sig kan vara:

  • Vilka återkommande möten med investerare och analytiker ska ni använda för strategiska respektive operativa frågor?
  • I vilka av dessa återkommande möten ska ni hantera strategiska respektive operativa frågor?

Skapa balans mellan innehåll, deltagare, frekvens och genomförande Även för den finansiella möteskommunikationen gäller det att skapa en mötesstruktur som har balans mellan dessa fyra faktorer.

1. Innehåll De frågor ni ska behandla ska alltid stödja affärsmål och varumärke på kort och lång sikt. I berget-möten, som till exempel årliga kapitalmarknadsdagar, bör frågorna vara på strategisk nivå och i stranden-möten ska strategiska frågor omvandlas till operativa frågor.

2. Deltagare De allra flesta som bjuder in externa målgrupper vet att det alltid är enklare att få dem man redan känner att komma. Men ju bättre ni byggt relationer med era målgrupper i det lilla mötet, desto lättare kommer det att vara att få dem att närvara i det stora.

Kanske kan man tycka att de som deltar i ett möte är självskrivna och självklara, de utgör en specifik målgrupp. Men fundera ändå på och säkerställ att rätt personer deltar i rätt möte. Bjud inte in för att de varit med tidigare, utan för att de kan bidra till att ni når affärsmålen.

3. Frekvens Den mest självklara frekvensen gäller årsstämman för ett noterat bolag. Den måste genomföras en gång per år. Punkt slut. När det gäller delårsrapporter, road shows eller kapitalmarknadsdagar krävs det lite mer eftertanke.

Den finansiella möteskommunikationen ställer också många frågor. Eftersom ämnet är begränsat och oftast deltagarna, blir också frekvensen ganska given. Även här gäller det att tänka igenom om och på vilket sätt digitala medier kan kombineras med (inte ersätta) finansiella möten.

4. Genomförande avseende finansiell kommunikation handlar även det mycket om att gå från information till kommunikation det vill säga interaktion samt integration av andra kanaler. När ni planerar ett möte för målgruppen behöver ni ställa er två frågor:

  1. Hur genomför vi möten så att vi får engagemang för våra affärsmål?
  2. Hur använder vi andra kanaler för att förstärka och fördjupa effekten?

KORT och GOTT. Att information som kan påverka marknad och börs ska vara korrekt och ges till alla berörda samtidigt är en självklarhet. Men sakligt och korrekt får inte förväxlas med allvarligt och stelt. Det seriösa får inte vara något hinder för att genomföra möten där kommunikationen med investerare och aktieägare är det viktigaste. Det är betydelsefullt att ni verkligen arbetar med era möten och satsar på upplevelser, kunskap och utbyte. Att bygga relationer med företagets finansiärer blir allt viktigare.

I nästa nummer beskriver jag hur du kan övertyga dem som inte ännu är frälsta i möteskommunikation.