Upplevelser

199,00kr inkl. moms

är vägen till framtiden i rese- och turistindustrin

av Gösta Fernström

Gösta Fernströms nya bok om rese- och turistindustrin är en fortsättning på hans första bok Professionellt företagande i Rese- och Turistindustrin utgiven av SHR. Den nya boken fokuserar Upplevelseindustrin som den största möjligheten för att utveckla sin verksamhet i rese- och turistindustrin. För att överleva, utvecklas och få tillväxt måste man bli mer unik och ständigt förnya sig samt vara beredd på snabba förändringar. Den här boken vill vara ett verktyg för en strategisk och praktiskt handledning för att utveckla unika upplevelser för din verksamhet, ort eller destination. Det väsentliga budskapet med boken är synen på en ökad kundorientering.

Description

Gösta Fernströms nya bok om rese- och turistindustrin är en fortsättning på hans första bok Professionellt företagande i Rese- och Turistindustrin utgiven av Selin & Partner. Denna nya bok fokuserar på Upplevelseindustrin som den största möjligheten för att utveckla sin verksamhet inom rese- och turistindustrin eller andra branscher inom upplevelseekonomin.

Sina erfarenheter och kunskaper har författaren fått från chefs- och ledarutveckling av branschens chefer och ledare, inom IFL med Entré och Retur Executive program, med samarbete med Cornell University, seminarier i upplevelseindustrins Mecka, Orlando samt genom att följa den spännande utveckling som pågår i Sverige vad det gäller upplevelser med exempel såsom Icehotel, Göta Kanal, Dalhalla, Bodaborg, Säfsen eller på destinationer som Skåne, Göteborg, Åre, Idre eller Gotland.

För att överleva, utvecklas och få tillväxt måste man bli mer unik och ständigt förnya sig samt beredd på snabba förändringar. Förhoppningsvis kan boken vara ett verktyg för en strategisk och praktisk handledning för att utveckla unika upplevelser för din verksamhet, ort eller destination. Samtidigt måste den kombineras med entreprenörskap, kreativt nytänkande och förändringsvilja.

Inte minst mötes-, konferens-, event- och hotellsektorn utsätts nu för ändrade köpvanor med tidsbrist och sparnit. För att få kunderna till våra arrangemang och anläggningar måste vi krydda vår verksamhet med upplevelser som ständigt utvecklas och förnyas. Boken kan med fördel användas inom all serviceindustri där konsten att skapa upplevelser kommer att avgöra om man överlever och kan skapa tillväxt.

Vi lever också i en internationell värld med hyperkonkurrens där vi konkurrerar inte med varandra utan om kundens plånbok. Hur får vi kunden/gästen att komma till Sverige eller svensken att stanna hemma, nu när hela världen ligger öppen för exotiska upplevelser?

Väsentligast med boken är ändå synen på en ökad kundorientering. Skall man lyckas i framtiden måste kunden integreras i verksamheten och känna att de kan påverka och kontrollera sin upplevelse. Upplevelser är känslobaserade och individuell för varje gäst och framgång får man endast genom helhetsupplevelser där vi ständigt överraskar kunden positivt och överträffar kundens förväntningar. Framtidens företag måste interagera med kunden som om man vore på en teaterscen.

Additional information

Weight 504 g
Dimensions 22,2 × 16,3 × 1,9 cm
Utgiven

Format

Antal sidor

Förlag

Språk

ISBN-10

ISBN-13

Title

Go to Top